1A met STEM

Het letterwoord STEM (science, technology, engineering, mathematics) staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit. Ook het IMI wil hieraan meewerken, want we beseffen zeer goed dat in een complexe maatschappij als de onze de nood aan mensen met een dergelijke opleiding zeer groot wordt.

Binnen de STEM-klas dagen we onze leerlingen uit door een aantal projecten aan te bieden die boeiende technische en wetenschappelijke problemen onderzoeken. Ze ontdekken ook proefondervindelijk oplossingen. Zo komen leerlingen in contact met onderwerpen als programmeren, technologie, wiskunde, fysica, ontwerpen maken en probleemoplossend denken. Leerlingen maken ook kennis met wetenschappelijke en wiskundige fenomenen die ze later verder theoretisch zullen uitbouwen. Studeer je graag en heb je de basisschool zonder al te veel inspanningen doorlopen? Ben je in staat om leerstof zelfstandig te verwerken en ben je gemotiveerd om eraan te beginnen? Behoren wiskunde en wetenschappen tot je favoriete vakken? Dan is de STEM-klas zeker iets voor jou!

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod eerste graad