2A Economie en Organisatie

Als je voor Economie en Organisatiekiest, dan onderzoek je de sociaal-economische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.Je ontwikkelt hierbij jesociale en communicatieve vaardigheden.Je wordt je bewust van het belang vanecologie en duurzaamheid.Je ontwikkeltondernemingszinen aandacht voorondernemerschaptijdens een ondernemend project.Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod eerste graad