2A Maatschappij en Welzijn

Als je voor de basisoptie Maatschappij en Welzijn kiest, heb je interesse voor sociale wetenschappen en voor de sociale aspecten van het dagelijks leven. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden

Je krijgt dus inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.

Je leert omgaan met anderen en je leert in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod eerste graad