Handel-talen

Anders dan in de richting handel, wordt hier extra aandacht besteed aan de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, en dit zowel in beroepsgerichte als maatschappelijke context. Je leert ook eenvoudige verkooptechnieken en overleggen.

Bij bedrijfseconomie wordt bestudeerd hoe de ‘huishouding’ van een bedrijf werkt. In het derde jaar leert de leerling stap voor stap de boekhouding en administratie van een kleine onderneming voeren. In het vierde jaar wordt bestudeerd hoe alles in een groter bedrijf verloopt. Dat gebeurt allemaal heel praktisch en levensecht, aan de hand van echte documenten.

In het vak informatica leert de leerling de verschillende delen en de werking van de computer kennen. Ook zal de invloed van de computer in het dagelijkse leven worden onderzocht. Daarnaast kan hij ontdekken op welke manier de computer in het bedrijfsleven wordt ingeschakeld. Ten slotte leert hij ook werken met een tekstverwerker, een databank en een rekenblad. De leerling leert hier ook vlot typen.

Profiel van de richting

  • Met de vier taalvakken en de informaticatoepassingen, is er een belangrijke basisvorming.
  • De leerstof wordt geleidelijk, minder theoretisch en dus praktisch aangebracht.
  • Deze richting is een opleiding naar de richting secretariaat-talen in de derde graad.

Profiel van de leerling

  • Brede belangstelling voor de wereld rondom, en de boeiende economische realiteit willen verklaren.
  • Graag met de computer werken.
  • Een brede interesse hebben voor algemene vakken en moderne talen.
  • Aanleg hebben voor toegepaste wiskunde.
  • Ordelijk en nauwkeurig werken, streven naar optimale kwaliteit, accuraat en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren, een flexibele houding vertonen, vlot zijn in stijl en voorkomen, bereid zijn tot contact en samenwerking, een positieve houding innemen tegenover de snelle veranderingen in de bedrijfswereld,…

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod tweede en derde graad