Kantoor

Naast de traditionele correspondentievormen (brief, telefoon) maken de leerlingen kennis met de moderne aspecten van communicatie (fax, modem, netwerk, elektronische post, …). Van de vreemde talen wordt vooral een praktische kennis nagestreefd.

Voor wat betreft de administratieve vorming gaat de aandacht vooral uit naar het gebruik van professionele pakketten voor tekstverwerking, boekhouden, voorraadbeheer en facturatie. Basiselementen van burgerlijk en handelsrecht, praktische toepassingen van fiscaliteit en zakelijke communicatie komen ook aan bod.

Profiel van de richting

  • Talen, boekhouden en informatica nemen een belangrijke plaats in.
  • Een degelijke basis ICT-vaardigheden: tienvingerig blindtypen, tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet.
  • Zelfstandig werken met passende aandacht voor probleemoplossend denken in een administratieve context.
  • Er is permanent aandacht voor kantoorvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.
Profiel van de leerling
  • Interesse in de verschillende aspecten van het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of de openbare dienstensector maar dan vooral voor de administratieve taken en uitdagingen.
  • Later administratieve taken willen vervullen op kantoor.
  • Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.
  • Sociaal aangelegd zijn, ‘het goed kunnen uitleggen’, en initiatief durven nemen.

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod tweede en derde graad