Economie-moderne talen

In deze richting wordt bij het vak economie op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Het vak maakt de leerling ook vertrouwd met nieuwe economische vraagstukken zoals overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur. In het bedrijfseconomische luik gaat het over ondernemen, toegevoegde waarde creëren en veerdelen, samenwerken en prestaties beoordelen.

Kennis van moderne talen is onmisbaar tijdens verdere studies en in het beroepsleven. De leerling leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en hij leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.

Profiel van de richting

  • In deze richting wordt inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving gekoppeld aan communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties.

Profiel van de leerling

  • Sterk zijn in moderne talen.
  • Belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen, maar ook voor de verschillende waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven zoals bv. communicatie, creativiteit, flexibiliteit, …
  • Vooral de praktische elementen uit de wiskunde willen leren kennen.
  • Informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.

Keuzevakken:

Pool wiskunde

  • 2 uur wiskunde (tot 5 uur)
  • 1 uur statistiek (binnen de vrije keuze)

Pool moderne talen

  • 2 uur spaans

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod tweede en derde graad