Kantoor / Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar)

Het vak secretariaat is het integratievak met de componenten tekstverwerking (inclusief elektronisch publiceren), toegepaste informatica (gegevensbeheer en rekenblad) en secretariaatsvaardigheden (postbehandeling, onthaal, telefoneren, …).

De taalvakken leggen vooral de klemtoon op het onderdeel zakelijke communicatie in een bedrijfsgerichte functionele aanpak en context. In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal, en dus wordt hieraan aandacht besteed.

In het vak logistiek worden de leerlingen opgeleid tot het uitoefenen van een uitvoerende functie in een magazijnafdeling van een bedrijf. Een afdeling voorraad met de daar bijhorende administratie van materialen voor intern gebruik is echter ook mogelijk in de non-profit sector. De leerlingen moeten in staat zijn om onder begeleiding routinematige werkzaamheden op het gebied van ontvangst, uitgaande retouren en verzending van goederen, binnenkomende retouren van goederen te verrichten.

Profiel van de richting

  • De zakelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel in deze richting.
  • Het bedrijfsgerichte deel van de opleiding besteedt aandacht aan de verschillende uitvoerende secretariaatstaken, eenvoudige commerciële verrichtingen verwerkt in een boekhoudpakket en de logistieke vorming.
  • Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling

  • Interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.
  • Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.
  • Sociaal aangelegd zijn en initiatief durven nemen.

In het IMI kunnen de leerlingen ook kiezen voor een 7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer.

In het vak Integrale Projecten doen de leerlingen in een kantoorsimulatie administratief werk in een virtuele werkomgeving: wat is een bedrijf gebeurt, wordt ook hier uitgevoerd: administratie in verband met aankopen, verkopen, bestellingen, facturatie in het boekhoudpakket, promotie via mailing, … De aandacht van de leerlingen concentreert zich volledig op documenten en procedures, m.a.w. het actieterrein van de boekhoudkundige bediende en de secretariaatsmedewerker.

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod tweede en derde graad