Wetenschappen-wiskunde

Naast de algemene vakken vormen hier uiteraard de wetenschapsvakken en wiskunde de hoofdmoot.

Bij aardrijkskunde wordt de klemtoon gelegd op de uitdieping van de inzichten en processen die leiden tot de landschapsvorming en regionale differentiatie. Bij biologie wordt bestudeerd hoe de organismen als individu en als soort zichzelf in stand houden. In het vijfde jaar gaat de leerstof voor wat betreft chemie over de structuur van atomen en moleculen, en de materieaspecten worden verder uitgediept. In het zesde jaar worden de chemische reacties in al hun aspecten bekeken, en bestudeert men de belangrijkste reactiesoorten van de organische chemie. Tot slot worden bij fysica de wetten waaraan natuurverschijnselen zijn verbonden bestudeerd via waarnemingen en experimenten.

Profiel van de richting

 • Abstract, formeel denken.
 • Exact – wetenschappelijke vorming.
 • In elk wetenschappelijk vak gaat er tijd en aandacht naar het verzamelen van feitenmateriaal en naar de inzichtelijke verwerking ervan.
 • Werken volgens één of meer fasen uit de wetenschappelijke methode (zien en formuleren van het probleem, opstellen van een hypothese, toetsen van de hypothese door experimenten, beredeneren van de vaststelling, het formuleren van besluiten).
 • Stilstaan bij de wonderbare samenwerking tussen de verschillende componenten in de wetenschappen.
Profiel van de leerling
 • Aanleg en interesse hebben voor wiskunde.
 • De nodige aanleg hebben voor inductief en deductief denken.
 • Beschikken over voldoende abstractievermogen.
 • Nauwgezet kunnen werken.

Keuzevakken:

Pool wiskunde

 • 2 uur Science & Techology

Pool moderne talen

 • 2 uur wiskunde (tot 8 uur)

Lessenrooster

Terug naar het volledige studieaanbod


Studieaanbod tweede en derde graad