Veel gestelde vragen over de school

 1. Wat wordt bedoeld met het ‘laptopproject voor eerstejaars’?
  • Vanaf volgend schooljaar start het laptopproject op: dit betekent dat eerstejaars een laptop kunnen kopen of huren op de school. Gelieve dus zeker geen eigen laptop aan te schaffen: dat mag geschrapt worden op het cadeaulijstje voor communie of lentefeest.
  • Bijkomende info vind je via deze link
 2. Waar worden de eerstejaars verwacht op de eerste schooldag? Hoe lang duurt de eerste schooldag?
  • De eerstejaars worden verwacht op speelplaats A: dit is de speelplaats te bereiken via de grote bruine poort op de ‘Dries’.
  • Op de eerste schooldag zijn alle leerlingen op school verwacht van 8u30 tot 12 uur.
 3. Hoe en wanneer krijgen de eerstejaars hun boeken?
  • Op de boekenafhaling van vrijdagvoormiddag 27 augustus worden alle eerstejaars verwacht op school om hun boeken op te halen. De betaling gebeurt meteen en uitsluitend via bancontact. Gelieve zeker ook vanaf 16 augustus de website in de gaten te houden voor de laatste richtlijnen.
 4. Wat biedt de school aan ’s middags qua eten en drank?
  • Elke dag (behalve woensdag) kunnen leerlingen een broodje bestellen en kunnen ze kiezen tussen 5 verschillende soorten beleg. Zij dienen voor de broodjes bonnetjes te kopen aan het leerlingensecretariaat.
  • Er kan ook water en spuitwater worden gekocht aan het secretariaat.
 5. Via de website van De Lijn ontdekt u hoe u met de lijnbus de school kan bereiken. Waar vind je info over Buzzy Pazz voor de lijnbus?
 6. Is er een schoolbus die in de buurt komt van onze woonplaats?
  • In onderstaande link vind je de huidige trajecten die de schoolbus doet. We kunnen niet garanderen dat dit volgend schooljaar net hetzelfde traject zal zijn. De definitieve trajecten zullen vermeld worden op de website in de loop van juni.
  • Zie onze website: http://www.imi-secundair.be/nuttigeinfo/busdienst.php

Examens

 1. Zijn er examens in de eerste graad?
  • In de eerste graad zijn er voor de klassen uit 1A (Latijn, Talen-Wiskunde en STEM) en 2A (Latijn, Economie en Organisatie, Moderne Talen – Wetenschappen met STEM, Moderne Talen – Wetenschappen en Maatschappij en Welzijn) examens.
  • Voor 1B en 2EKV zijn er geen examens.
 2. Wanneer zijn er examens?
  • Er zijn drie examenperiodes in het eerste en tweede jaar, namelijk voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en in juni.
 3. Voor welke vakken zijn er examens?
  • In het eerste jaar zijn er examens voor de vakken Latijn, wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. Let op, in de examenreeks is er ook een taaltaak voor Frans opgenomen.
  • In het tweede jaar zijn er examens voor de vakken wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. Er is ook een examen voor de basisopties Latijn, ‘Economie en Organisatie’ en ‘Maatschappij en Welzijn’. Ook in het tweede jaar is er in de examenperiode een taaltaak voor Frans én Engels.
 4. Voor welke vakken is er permanente evaluatie?
  • In het eerste jaar is er permanente evaluatie voor de vakken Frans, Engels, Techniek, Muziek, Beeld, Godsdienst, Mens en Samenleving, Columbusprojecten, Challenge, STEM en Lichamelijke Opvoeding.
  • In het tweede jaar is er permanente evaluatie voor de vakken Frans, Engels, Techniek, Muziek, Beeld, Godsdienst, Lichamelijke Opvoeding en ICT-vaardigheden. Ook voor de vakken Moderne Talen en wetenschappen uit de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen (met STEM) is er permanente evaluatie.
 5. Wat betekent ‘permanente evaluatie’?
  • Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van de studieprestaties van een vak dat buiten het examenrooster valt. Er wordt regelmatig feedback gegeven over de resultaten en prestaties van de leerling.
  • Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen. Men kan resultaten verzamelen door regelmatig theoretische toetsen te doen, praktische vaardigheden te evalueren, mondelinge taalvaardigheden te beoordelen, een portfolio bij te houden,…

Studierichtingen

 1. Wat is het verschil tussen Talen-Wiskunde en STEM?
  • Het basisgedeelte (27u) voor beide opties is juist hetzelfde. STEM wordt aangeraden voor de leerlingen die iets sterker zijn in wiskunde en wetenschappen. We proberen in de optie STEM iets meer verdiepend te werken in het vak wiskunde.
 2. Wat houdt het vak STEM in?
  • Bij STEM komen volgende onderwerpen aan bod: Energie, Programmeren/ coderen, Heuristieken (wiskundige problemen oplossen), Tekenen met Tinkercad (3D printen), Ontwikkelen van een ruimteschip en Blow-cup-Challenge. In deze onderwerpen is het vooral een theoretische benadering met de nadruk op wiskunde en wetenschappen.
 3. Wat houdt het vak Columbusprojecten in?
  • In Columbusprojecten komen volgende onderwerpen aan bod: Verkeer, Mediawijsheid, Reclamewijsheid, Programmeren/coderen, Biodiversiteit (onderhouden van een moestuin),… In dit vak is het de bedoeling dat de leerling zijn talenten en interesse kan ontdekken.
 4. Hoe weet mijn kind welke basisoptie het moeten kiezen na het eerste jaar?
  • In de loop van het derde trimester worden er kennismakingslessen georganiseerd. In deze kennismakingslessen worden de verschillende basisopties uitgelegd. Per lesuur wordt telkens een basisoptie toegelicht.
  • Leerlingen van 1B kunnen enkel overgaan naar 2EKV. Indien een leerling wil overgaan naar de A-stroom moeten hij/zij het eerste jaar overdoen. De klassenraad zal ook een advies geven op het einde van het eerste jaar.
 5. Hoe weet mijn kind welke richting het moet kiezen na het tweede jaar?
  • In de loop van het derde trimester worden er kennismakinglessen georganiseerd. In deze kennismakingslessen wordt elke richting in een lesuur toegelicht. De inhoud, maar ook de toekomstmogelijkheden van elke richting worden uitgelegd door leerkrachten van de tweede graad.
  • Leerlingen uit 2EKV kunnen enkel overgaan naar een richting uit de A-finaliteit. Willen zij toch doorstromen naar een richting uit de D/A- finaliteit of D-finaliteit is een gunstig advies van de toelatingsklassenraad (die bestaat uit de leerkrachten van het derde jaar) nodig. Op het einde van het tweede jaar zal de klassenraad een advies geven.
 6. Is een basisoptie bepalend voor de richting die een leerling kan kiezen in het derde jaar?
  • De basisopties in het tweede jaar zijn geen voorafname voor de richtingen in het derde jaar. Dit wil zeggen dat leerlingen zonder problemen alle richtingen kunnen kiezen in het derde jaar (met uitzondering van Latijn).